Açó va de la terra:

Y es que n’hi han bons doblaors en la Ribera…